Uw patrimonium

Verhamme bank en verzekeringen - Onroerend goed

Een brandverzekering gaat om veel meer dan alleen maar een verzekering tegen schade door brand.  Ze dekt ook stormschade, waterschade, natuurrampen, aanrijding door voertuigen, enz.

De brandverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering.  Maar gezien de ruime dekking die ze omvat wodt deze verzekering meestal niet over het hoofd gezien.

Ook uw burgerlijke aansprakelijkheid is hierin gedekt wanneer uw woning of inboedel schade zou berokkenen aan anderen.  Denk maar aan stormschade waarbij een dakpan op de wagen van uw buur valt.

Naast de basisdekkingen kan deze verzekering uitgebreid worden met een diefstalverzekering en/of andere waarborgen.