Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering kan zeer nuttig zijn bij alle geschillen die kunnen opduiken tijdens een schaderegeling.  Bij sommige schadegevallen is een gerechtelijke procedure niet te vermijden en kunnen advocaatkosten die eraan verbonden zijn hoog oplopen.

Uiteraard hebt u als verzekeringsnemer altijd de vrije keuze bij het aanstellen van een advocaat.