Uw aansprakelijkheid

Een fout of een onvoorzichtigheid van een personeelslid kan schade toerichten aan klanten, leveranciers en anderen.  Zelfs bij het uitoefenen van het beroep of na het leveren van goederen.  De gevolgen zijn vaak beperkt maar de kans dat het voortbestaan van uw zaak in het gedrang zou brengen valt bij bepaalde risico's niet uit te sluiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.