Uw personeel

Elke werkgever die personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten bij een in België toegelaten verzekeringsmaatschappij.

Deze arbeidsongevallenwet is van toepassing op zowel bedienden als arbeiders, dienstboden, studenten enz.

Deze verzekering kan zowel met een forfaitaire premie worden afgesloten als een polis op afrekening.